Develop by: TopOnSeek Website: https://www.toponseek.com Bồi thường bảo hiểm nhân thọ - thủ tục và các trường hợp loại trừ | Money24h
logo-header
logo-header

Trang chủBảo hiểmBồi thường bảo hiểm nhân thọ – thủ tục và các trường hợp loại trừ

Bồi thường bảo hiểm nhân thọ – thủ tục và các trường hợp loại trừ

author-image

Published 02/06/2021

By Ta Binh

image-cover
icon-share-facebook
icon-share-twitter
icon-share-reddit
icon-share-linkedin
icon-share-pinterest

Bồi thường bảo hiểm nhân thọ là chính sách quan trọng mà bạn cần biết khi tham gia bảo hiểm. Chính sách này có ý nghĩa thiết thực đến quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Bồi thường bảo hiểm nhân thọ là gì?

Trong bảo hiểm nhân thọ, bồi thường là việc người bán bảo hiểm thực hiện trách nhiệm tài chính với người tham gia bảo hiểm khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra theo thoả thuận. Giá trị bồi thường căn cứ vào thực tế cùng điều khoản đã thoả thuận giữa hai bên.

Cần hiểu rằng, quy định bồi thường bảo hiểm nhân thọ của các công ty bảo hiểm không giống nhau. Điều đó cũng có nghĩa là giá trị bồi thường cũng khác nhau.

Để nhận được bồi thường bảo hiểm nhân thọ thì người tham gia bảo hiểm phải thực hiện các thủ tục yêu cầu bồi thường theo quy định của công ty bảo hiểm đã tham gia.

Những trường hợp nào được bồi thường bởi bảo hiểm nhân thọ?

Bạn có thể hiểu ngoài những trường hợp không được bồi thường bảo hiểm nhân thọ theo quy định thì các trường hợp còn lại đều có thể nhận được quyền lợi bồi thường. Quyền lợi này chi tiết theo từng điều khoản và chính sách mà bạn đã tham gia. Cần lưu ý việc thực hiện quyền lợi bảo hiểm sẽ căn cứ vào sản phẩm bảo hiểm mà bạn tham gia để công ty bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường theo quy định.

Bạn có thể tham khảo một số trường hợp được bồi thường quyền lợi bảo hiểm khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra.

Bảo hiểm Manulife

Manulife bồi thường quyền lợi bảo hiểm cho các trường hợp:

 • Quyền lợi trợ cấp nằm viện.
 • Chi phí điều trị nội trú, ngoại trú, nha khoa.
 • Chi phí điều trị bệnh nghiêm trọng.
 • Tử vong.
 • Miễn nộp phí bảo hiểm.
 • Bệnh lý đặc thù theo giới tính.
 • Chi phí phẫu thuật.
 • Chi phí điều trị thương tật.
 • Chi phí sinh nở.

Bảo hiểm Bảo Việt

Bảo Việt bồi thường quyền lợi bảo hiểm cho các trường hợp:

 • Điều trị nội trú do bệnh, tai nạn.
 • Điều trị ngoại trú do ốm bệnh, tai nạn.
 • Thai sản, sinh đẻ.
 • Nha khoa.
 • Tai nạn.
 • Sinh mạng cá nhân.
 • Hỗ trợ du học sinh.

Bảo hiểm AIA

AIA bồi thường quyền lợi bảo hiểm cho các trường hợp:

 • Bảo hiểm nằm viện, phẫu thuật hoặc tàn tật do tai nạn.
 • Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe.
 • Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo.
 • Bảo hiểm tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn.
 • Bảo hiểm tử vong.

Bảo hiểm Daichi

Daiichi bồi thường quyền lợi bảo hiểm cho các trường hợp:

 • Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe.
 • Bảo hiểm hỗ trợ viện phí.
 • Quyền lợi tai nạn toàn diện, tai nạn nâng cao.
 • Quyền lợi thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.
 • Quyền lợi bệnh hiểm nghèo.
 • Quyền lợi tử vong.

Bảo hiểm FWD

FWD bồi thường quyền lợi bảo hiểm cho các trường hợp:

 • Quyền lợi trợ cấp nằm viện  - chi trả theo ngày nằm viện.
 • Quyền lợi chăm sóc sức khỏe - chi trả theo chi phí thực tế.
 • Quyền lợi bệnh hiểm nghèo, bệnh ung thư.
 • Quyền lợi tại nạn cá nhân.
 • Quyền lợi thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.
 • Quyền lợi tử vong.

Những trường hợp nào không được bồi thường?

Bên cạnh việc chi trả bồi thường bảo hiểm đúng quy định đã thoả thuận thì công ty bảo hiểm có quyền từ chối chi trả bồi thường bảo hiểm toàn bộ hoặc một phần một số trường hợp. Với người tham gia bảo hiểm, việc tìm hiểu những trường hợp không được bồi thường bảo hiểm cũng vô cùng quan trọng.

Tuỳ vào chính sách của mỗi công ty bảo hiểm, trường hợp từ chối bồi thường bảo hiểm ở các công ty cũng khác nhau. Bạn có thể tham khảo một số trường hợp không được bồi thường mang tính phổ biến hiện nay là:

Thông tin liên quan người tham gia bảo hiểm, sự kiện bảo hiểm không trung thực

Khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra, công ty bảo hiểm sẽ xác thực lại toàn bộ thông tin liên quan để tiến hành bồi thường. Nếu phát hiện bất cứ thông tin liên quan có sự gian dối, không đúng thì công ty bảo hiểm có quyền từ chối thực hiện trách nhiệm bồi thường bảo hiểm theo quy định.

Sự kiện bảo hiểm thuộc điều khoản loại trừ của hợp đồng bảo hiểm

Đa số các công ty bảo hiểm loại trừ các trường hợp không bồi thường bảo hiểm như:

 • Tự tử hoặc cố ý gây thương tật.
 • Cố tình sử dụng chất kích thích, ma tuý, chất cồn, chất kích thích theo khuyến cáo từ bác sĩ, người có chuyên môn.
 • Do chiến tranh, sự kiện liên quan đến chiến tranh.
 • Do bạo loạn, khủng bố, ẩu đả, biểu tình…
 • Do chống người thi hành công vụ mà gây ra.
 • Cố ý tạo nên sự kiện bảo hiểm liên quan đến việc tham gia giao thông.
 • Sử dụng vũ khí trái quy định.
 • Do bệnh có sẵn, bệnh di truyền.
 • Do tham gia những bộ môn thể thao nguy hiểm, những địa điểm có nguy cơ cao.

Hợp đồng bảo hiểm đã hết hiệu lực

Một số lý do khiến hợp đồng bảo hiểm hết hiệu lực:

 • Không hoàn thành việc đóng phí theo quy định.
 • Do tạm ứng từ giá trị tài khoản hợp đồng, giá trị tiền mặt.

Rủi ro của sự kiện bảo hiểm không nằm trong phạm vi sản phẩm bảo hiểm tham gia

Cần hiểu rõ, không có sản phẩm bảo hiểm nhân thọ nào là tối ưu bảo vệ toàn diện. Trong trường hợp, có sự kiện bảo hiểm xảy ra không thuộc phạm vi sản phẩm bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm thì công ty bảo hiểm sẽ từ chối chi trả, bồi thường bảo hiểm cho khách hàng.

Hợp đồng bảo hiểm bị vô hiệu

Trường hợp này được công ty bảo hiểm từ chối bồi thường theo quy định của luật kinh doanh bảo hiểm. Các trường hợp đó là:

 • Hợp đồng bảo hiểm không có quyền lợi bảo hiểm cho người tham gia bảo hiểm.
 • Đối tượng bảo hiểm không tồn tại thời điểm ký kết bảo hiểm.
 • Đã có sự kiện bảo hiểm xảy ra trước khi ký kết hợp đồng bảo hiểm.
 • Phát hiện hành vi giả dối của bên mua bảo hiểm.
 • Các quy định khác liên quan đến việc hợp đồng bảo hiểm bị vô hiệu.

Thủ tục bồi thường bảo hiểm nhân thọ như thế nào?

Thủ tục thực hiện bồi thường bảo hiểm nhân thọ của mỗi công ty được quy định theo chính sách được ban hành. Bạn tham gia bảo hiểm của công ty nào thì cần nắm rõ quy trình thủ tục của công ty đó để đảm bảo thực hiện việc bồi thường nhanh chóng, thuận tiện.

Bạn có thể tham khảo thủ tục bồi thường bảo hiểm chung, mang tính cơ bản như bên dưới. Cần lưu ý, số lượng hồ sơ, giấy tờ, các biểu mẫu liên quan đến việc bồi thường sẽ căn cứ vào quyền lợi bảo hiểm để thực hiện. Như sự kiện bảo hiểm tử vong sẽ cần các biểu mẫu, giấy tờ khác sự kiện thương tật, bệnh.

 • Điền hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm theo quy định. Hồ sơ này bạn lấy trực tiếp tại công ty bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, hoặc tải từ website công ty bảo hiểm.
 • Phiếu yêu cầu thanh toán quyền lợi bảo hiểm đã được khai đầy đủ, chính xác.
 • Thư chấp thuận/ủy quyền cho công ty bảo hiểm thu thập thông tin có xác nhận của chính quyền địa phương.
 • Bằng chứng hợp pháp về sự kiện Bảo hiểm xảy ra như giấy chứng tử, biên bản tai nạn, hồ sơ y tế, biên bản giám định thương tật, bản gốc hoặc bản sao có chứng thực các hóa đơn tài chính cho chi phí nằm viện, bảng kê chi phí nằm viện, giấy xác nhận điều trị tại khoa hồi sức tích cực và/hoặc những tài liệu khác theo yêu cầu của công ty bảo hiểm phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Bằng chứng hợp pháp về quyền nhận tiền bảo hiểm gồm giấy ủy quyền, bản sao y các giấy tờ chứng minh nhân thân và chứng minh các mối quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng, cấp dưỡng.
 • Bản gốc hợp đồng bảo hiểm và tất cả các bản phụ lục, các bản đính kèm, các tài liệu đưa vào tham chiếu (nếu có).

Hiện các công ty bảo hiểm đã ứng dụng Công Nghệ hiện đại để người tham gia bảo hiểm nhận quyền lợi bảo hiểm nhanh chóng bằng cách gửi yêu cầu bồi thường bảo hiểm qua các cổng ứng dụng tiện lợi. Để đảm bảo thực hiện đúng đủ các quy định liên quan đến chính sách bồi thường bạn nên tham khảo thêm những chứng từ cần nộp trong điều khoản Hợp đồng bảo hiểm để thực hiện. Điều này giúp ích cho bạn rất nhiều.

Khi nào Người thụ hưởng nhận được tiền bồi thường sau khi được chấp nhận chi trả?

Theo Điều 29 Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 quy định: “Thời hạn trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường: Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường theo thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm; trong trường hợp không có thoả thuận về thời hạn thì doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường trong thời hạn 15 ngày”.

Như vậy, sau khi đã hoàn thành các thủ tục liên quan đến chính sách bồi thường bảo hiểm được chấp nhận, người tham gia bảo hiểm sẽ nhận được quyền lợi của mình trong khoảng thời gian là 15 ngày.

Trong một số trường hợp, nếu điều khoản hợp đồng bảo hiểm không thể hiện rõ khoản thời gian thì bắt buộc công ty bảo hiểm phải giải quyết nhanh chóng theo hướng có lợi nhất cho người tham gia bảo hiểm.

Bạn cũng có thể tham khảo thêm thông tin liên quan đến việc này là bằng mọi cách, không có trường hợp ngoại lệ, doanh nghiệp bảo hiểm phải giải quyết bồi thường thiệt hại cho người mua bảo hiểm trong thời hạn theo quy định của pháp luật tối đa là 30 ngày, không có bất cứ quy định nào cho phép doanh nghiệp kéo dài thời hạn bồi thường. Trong trường hợp người thứ ba có lỗi gây thiệt hại cho người được bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm được nhận thế quyền yêu cầu người thứ ba bồi thường theo quy định tại Điều 49, Luật kinh doanh bảo hiểm.

Trên đây là những thông tin liên quan đến việc bồi thường bảo hiểm cho hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Để đảm bảo thông tin chính xác bạn hãy tìm hiểu rõ trong hợp đồng bảo hiểm nhân bạn đã tham gia.

Lãi suất tiết kiệm

(Từ cao đến thấp)
Tại quầyOnline
Kỳ hạn (tháng)
1
3
6
9
12
(Đơn vị: %/năm)Xem toàn bộ

Lãi suất vay

(Từ thấp đến cao)
Ngân hàng
Lãi suất
Thời gian ưu đãi
(Đơn vị: %)Xem toàn bộ

Tỷ giá ngoại tệ

(Cập nhật mới nhất ngày 25/11/2021)

Ngoại tệ
ngoại tệ
Tỷ giá mua
Tỷ giá bán
Tiền mặt
Chuyển khoản
(Đơn vị: VNĐ)Nguồn: Vietcombank

xosovietlott.net

Power 6/55

Mỗi 18h thứ 3,5,7

140.284.425.000 VNĐ

Mega 6/45

Mỗi 18h thứ 4,6 và chủ nhật

59.369.630.000 VNĐ

Max 3D

Mỗi 18h thứ 2,4,6

1.000.000.000 VNĐ

Max 4D

Mỗi 18h thứ 3,5,7

15.000.000 VNĐ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Loading...