Develop by: TopOnSeek Website: https://www.toponseek.com
logo-header
logo-header

Trang chủBảo hiểmMức đóng bảo hiểm y tế cho người nước ngoài mới nhất 2021

Mức đóng bảo hiểm y tế cho người nước ngoài mới nhất 2021

author-image

Published 13/06/2021

0/5 - (0 bình chọn)
image-cover
icon-share-facebook
icon-share-twitter
icon-share-reddit
icon-share-linkedin
icon-share-pinterest

Bạn có biết mức đóng bảo hiểm y tế cho người nước ngoài tại Việt Nam năm 2021 là bao nhiêu? Mức đóng này có khác gì với việc áp dụng cho người Việt? Có những quy định nào cho mức đóng bảo hiểm y tế nay không?

Mức đóng bảo hiểm y tế cho người nước ngoài theo quy định mới nhất

Cần xác định rằng, đóng bảo hiểm y tế cho người nước ngoài tại Việt Nam gồm 2 mức đóng: tự nguyện và bắt buộc. Mức đóng bảo hiểm y tế cho người nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện theo đúng nội dung của Khoản 1 Điều 17 Quyết định 595/QĐ-BHXH. Theo đó, mức đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng này được quy định:

Mức đóng bảo hiểm y tế bắt buộc

Theo theo Điều 18, Quyết định 595/QĐ-BHXH, tổng mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng của người lao động bằng 4,5% mức tiền lương tháng. Trong đó, người sử dụng lao động đóng 3%; người lao động đóng 1,5%. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm y tế là tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đây là hình thức tham gia  bảo hiểm y tế khi là người lao động tại các cơ sở kinh doanh tại Việt Nam của người nước ngoài.

Ngoài ra, để xác định được đúng mức đóng bảo hiểm y tế còn căn cứ vào điểm 2.6 Khoản 2 Điều 6 Quyết định 595 và khoản 3 Điều 6 Quyết định 595 để xác định mức đóng bảo hiểm y tế tối thiểu và tối đa cho người nước ngoài tại Việt Nam.

Mức đóng bảo hiểm y tế tối thiểu

Với người làm việc trong điều kiện bình thường:
 • Mức đóng bảo hiểm y tế của người nước ngoài thuộc vùng 1 là 66.300 đồng/tháng.
 • Mức đóng bảo hiểm y tế của người nước ngoài thuộc vùng 2 là 58.800 đồng/tháng.
 • Mức đóng bảo hiểm y tế của người nước ngoài thuộc vùng 3 là 51.450 đồng/tháng.
 • Mức đóng bảo hiểm y tế của người nước ngoài thuộc vùng 4 là 46.050 đồng/tháng.
Với người đã qua học nghề, đào tạo nghề:
 • Mức đóng bảo hiểm y tế của người nước ngoài thuộc vùng 1 là 70.941 đồng/tháng.
 • Mức đóng bảo hiểm y tế của người nước ngoài thuộc vùng 2 là 62.916 đồng/tháng.
 • Mức đóng bảo hiểm y tế của người nước ngoài thuộc vùng 3 là 55.051 đồng/tháng.
 • Mức đóng bảo hiểm y tế của người nước ngoài thuộc vùng 4 là 49.273 đồng/tháng.
Với người làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm:
 • Mức đóng bảo hiểm y tế của người nước ngoài thuộc vùng 1 là 69.615 đồng/tháng.
 • Mức đóng bảo hiểm y tế của người nước ngoài thuộc vùng 2 là 61.740 đồng/tháng.
 • Mức đóng bảo hiểm y tế của người nước ngoài thuộc vùng 3 là 54.022 đồng/tháng.
 • Mức đóng bảo hiểm y tế của người nước ngoài thuộc vùng 4 là 48.352 đồng/tháng.
Với người làm việc trong điều kiện đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm:
 • Mức đóng bảo hiểm y tế của người nước ngoài thuộc vùng 1 là 70.941 đồng/tháng.
 • Mức đóng bảo hiểm y tế của người nước ngoài thuộc vùng 2 là 62.916 đồng/tháng.
 • Mức đóng bảo hiểm y tế của người nước ngoài thuộc vùng 3 là 55.051 đồng/tháng.
 • Mức đóng bảo hiểm y tế của người nước ngoài thuộc vùng 4 là 49.273 đồng/tháng.

Mức đóng bảo hiểm y tế tối đa

Mức đóng bảo hiểm y tế của người nước ngoài với mức lương cơ sở là 447.000 đồng/tháng.

Mức đóng bảo hiểm y tế tự nguyện

Là hình thức người nước ngoài tham gia bảo hiểm y tế theo tinh thần tự nguyện. Để tham gia bảo hiểm y tế theo hình thức này, người nước ngoài có thể đăng ký bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

Mức đóng bảo hiểm y tế theo hình thức này được quy định cụ thể tại điểm e khoản 1 điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP cụ thể với các mức phí cho từng người trong hộ gia đình là:

 • Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở;
 • Người thứ 2 đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất;
 • Người thứ 3 đóng bằng 60% mức đóng của người thứ nhất;
 • Người thứ 4 đóng bằng 50% mức đóng của người thứ nhất;
 • Từ người thứ 5 trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Gia đình càng đông người thì mức phí của các thành viên về sau được giảm.

Cách thức tham gia bảo hiểm y tế cho người nước ngoài

Người nước ngoài muốn tham gia bảo hiểm y tế tại Việt Nam thì cần đáp ứng đủ các điều kiện quy định về việc tham gia bảo hiểm y tế cho riêng đối tượng này. Cụ thể, để tham gia bảo hiểm y tế người nước ngoài cần đáp ứng điều kiện:

 • Là lao động nước đã có hợp đồng lao động không xác định thời hạn có hiệu lực từ 3 tháng trở lên.
 • Hoặc là người nước ngoài đang du học, học tập tại Việt Nam do học bổng nhà nước cấp.

Đồng thời căn vào Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế để xác định được thuộc nhóm đối tượng tham gia nào:

 • Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng;
 • Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế;
 • Nhóm do ngân sách Nhà nước đóng bảo hiểm y tế;
 • Nhóm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế>;
 • Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

Nếu đáp ứng các điều kiện tham gia bảo hiểm y tế thì người nước ngoài sẽ được xác định được thuộc nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế nào. Đây sẽ là căn cứ để người nước ngoài thực hiện thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm y tế cũng như biết được mức đóng bảo hiểm y tế.

Thủ tục mua bảo hiểm y tế cho người nước ngoài

Người nước ngoài xác định đúng đối tượng tham gia để đảm bảo thực hiện thủ tục mua bảo hiểm y tế chính xác, đầy đủ và không bị nhầm lẫn thông tin nhằm đảm bảo quyền lợi bản thân cao nhất.

Bảo hiểm y tế bắt buộc

Đăng ký tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc tại chính cơ sở đang làm việc với mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định.

 • Đăng ký danh sách người lao động tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc theo cơ sở kinh doanh lao động theo mẫu văn bản quy định.
 • Tờ khai thông tin cá nhân khi tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội dành cho đối tượng là người lao động theo mẫu văn bản quy định.

Bảo hiểm y tế tự nguyện

Chủ động thực hiện việc đăng ký tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện tại cơ quan hành chính có chức năng liên quan tại phường, xã, thành phố theo quy định.

 • Tờ khai thông tin danh sách thành viên gia đình tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện theo mẫu.
 • Mẫu giấy khai thông tin cá nhân theo mẫu.
 • Giấy kê danh sách thành viên tự đóng bảo hiểm y tế theo quy định.
 • Sổ hộ khẩu/ sổ tạm trú.
 • Giấy chứng minh/hộ chiếu còn hiệu lực.
 • Trong trường hợp gia đình có thành viên đã tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc tại cơ sở kinh doanh thì cũng cần kê khai rõ ràng theo mẫu văn bản quy định. Trường hợp này sẽ được Bảo hiểm y tế giảm trừ phí tham gia bảo hiểm cho các thành viên còn lại của hộ gia đình.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ mọi giấy tờ liên quan đến việc đăng ký tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện thì người nước ngoài liên hệ nộp và làm theo hướng dẫn của cơ quan hành chính bảo hiểm y tế cấp gần nhất là phường, huyện, xã, thành phố.

Cần theo dõi việc tiếp nhận hồ sơ, giấy hẹn trả thẻ bảo hiểm để nhận thẻ bảo hiểm cho bản thân và các thành viên trong gia đình.

Mức hưởng bảo hiểm y tế cho người nước ngoài

Khi đã tham gia đóng bảo hiểm y tế thì người nước ngoài nhận được những quyền lợi theo đúng đối tượng của bảo hiểm y tế quy định. Theo đó, mức hưởng bảo hiểm y tế cho người nước ngoài tại Việt Nam được quy định tại điều 22 luật Bảo Hiểm y tế như thông tin bên dưới. Người nước ngoài nên chủ động tìm hiểu để đảm bảo nhận đúng đủ quyền lợi tham gia bảo hiểm y tế của bản thân.

Khám chữa bệnh đúng tuyến

Trong trường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến mà không thuộc đối tượng đặc biệt thì mức hưởng bảo hiểm y tế của người nước ngoài là 80%. Cụ thể:

 • Hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã. Hoặc trường hợp là người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng với số tiền khám chữa bệnh.
 • Hưởng  80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

Khám chữa bệnh trái tuyến

Trong trường hợp, người nước ngoài khám chữa bệnh không đúng cơ sở đăng ký khám chữa bệnh ban đầu thì mức hưởng bảo hiểm y tế sẽ được tính theo tỷ lệ quy định:

 • Hưởng 40% chi phí điều trị nội trú nếu khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến trung ương.
 • Hưởng 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi cả nước nếu khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến tỉnh .
 • Hưởng 100% chi phí điều trị nội trú nếu khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện.

Trên đây là toàn bộ thông tin liên quan đến việc tham gia bảo hiểm y tế của người nước ngoài tại Việt Nam. Đặc biệt là mức đóng bảo hiểm y tế khi người nước ngoài tham gia cần phải thực hiện theo đúng quy định của Luật bảo hiểm y tế.

Bảng giá tiền ảo (coin)

Đơn vị

VNDUSD
Tiền ẢoGiá (VND) %(24H)Vốn hóa
DGD4,889,545.1 VNĐ114.19 %361,912,618,281.28,094
PROM175,421.97 VNĐ106.95 %2,885,691,339,213.769
NMR325,348.78 VNĐ56.04 %1,915,817,469,791.4,019
TORN599,419.93 VNĐ36.94 %659,238,863,082.19
BOR3,242,728.83 VNĐ31.43 %465,791,784,178.98,016
STRAX26,671.3 VNĐ28.63 %3,691,272,998,273.931
BTRS478,096.1 VNĐ22.82 %215,143,244,293.74,725
DFG35,107.46 VNĐ18.5 %351,074,620,330.31,586
AUCTION145,942.48 VNĐ17.99 %304,137,640,827.5,044
BHC627,717.68 VNĐ15.56 %31,385,883,991.264,748

Lãi suất tiết kiệm

(Từ cao đến thấp)
Tại quầyOnline
Kỳ hạn (tháng)
1
3
6
9
12
(Đơn vị: %/năm)Xem toàn bộ

Lãi suất vay

(Từ thấp đến cao)
Ngân hàng
Lãi suất
Thời gian ưu đãi
(Đơn vị: %)Xem toàn bộ

xosovietlott.net

Power 6/55

Mỗi 18h thứ 3,5,7

3.838.654.600 VNĐ

Mega 6/45

Mỗi 18h thứ 4,6 và chủ nhật

50.036.747.000 VNĐ

Max 3D

Mỗi 18h thứ 2,4,6

1.000.000.000 VNĐ

Max 4D

Mỗi 18h thứ 3,5,7

15.000.000 VNĐ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM