Develop by: TopOnSeek Website: https://www.toponseek.com Bảo hiểm cháy nổ là gì? Ở đâu thì cần mua bảo hiểm cháy nổ? | Money24h
logo-header
logo-header

Trang chủBảo hiểmBảo hiểm cháy nổ là gì? Ở đâu thì cần mua bảo hiểm cháy nổ?

Bảo hiểm cháy nổ là gì? Ở đâu thì cần mua bảo hiểm cháy nổ?

author-image

Published 14/06/2021

By My Tien

image-cover
icon-share-facebook
icon-share-twitter
icon-share-reddit
icon-share-linkedin
icon-share-pinterest

Khi một vụ cháy xảy ra, dù là nhà cửa, chung cư hay các cơ quan,.. việc khắc phục những thiệt hại, mất mát sau đó luôn là một câu hỏi lớn. Bảo hiểm cháy nổ ra đời như một công cụ to lớn giúp giải đáp cho câu hỏi này. Vậy bảo hiểm cháy nổ là gì? Ở đâu thì cần mua bảo hiểm cháy nổ?

Bảo hiểm cháy nổ là gì?

Bảo hiểm cháy nổ là gì?

Bảo hiểm cháy nổ là một loại bảo hiểm tài sản bồi thường cho những thiệt hại hoặc tổn thất về tài sản được bảo hiểm do nguyên nhân cháy, nổ gây ra.

Loại bảo hiểm này không chỉ bảo hiểm người là chủ sở hữu nhà, bảo hiểm tài sản trong nhà, (bao gồm bảo hiểm chi phí thay thế, sửa chữa và tái xây dựng tài sản được liệt kê trong hợp đồng bảo hiểm) mà còn bảo hiểm cho tài sản và người lân cận trong trường hợp xảy ra cháy nổ, hỗ trợ chi phí trong trường hợp cá nhân không thể sinh sống bên trong, không thể sử dụng tài sản do cháy nổ.

Luật bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Hiện nay, Luật bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tuân thủ theo nghị định 23/2018.

Đối tượng tham gia

Theo luật bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, căn cứ tại khoản 21 điều 4 quy định đối tượng tham gia bao gồm:

 • Nhà , công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình; máy móc, thiết bị.
 • Các loại hàng hóa, vật tư (bao gồm cả nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm)

Lưu ý rằng, các đối tượng bảo hiểm và địa điểm bảo hiểm này phải được ghi rõ trong hợp đồng bảo hiểm và giấy chứng nhận bảo hiểm.

Phạm vi bảo hiểm

Tuy nhiên, khi tham gia bảo hiểm cháy nổ, không phải trường cháy nổ nào cũng được bảo hiểm bồi thường thiệt hại. Theo quy định tại Điều 6 Phạm vi bảo hiểm và loại trừ trách nhiệm bảo hiểm được thể hiện như sau:

Về phạm vi bảo hiểm

Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường bảo hiểm cho các thiệt hại xảy ra đối với đối tượng bảo hiểm (quy định tại khoản 1 Điều 4) phát sinh từ rủi ro cháy, nổ, trừ các trường hợp bị loại trừ trách nhiệm bảo hiểm.

Về các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm.

 • Đối với cơ sở hạt nhân: Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận về các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận.
 • Các đối tượng bảo hiểm khác: Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm các thiệt hại xảy ra đối với đối tượng bảo hiểm nếu rơi vào các trường hợp sau:

+ Động đất, núi lửa phun hoặc những biến động khác của thiên nhiên.

+ Thiệt hại do những biến cố về chính trị, an ninh và trật tự an toàn xã hội gây ra.

+ Tài sản bị đốt cháy, làm nổ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Tài sản tự lên men hoặc tự tỏa nhiệt; tài sản chịu tác động của một quá trình xử lý có dùng nhiệt.

+ Sét đánh trực tiếp vào tài sản được bảo hiểm nhưng không gây cháy, nổ.

+ Nguyên liệu vũ khí hạt nhân gây cháy, nổ.

+ Máy móc, thiết bị điện hay các bộ phận của thiết bị điện bị thiệt hại do chịu tác động trực tiếp của việc chạy quá tải, quá áp lực, đoản mạch, tự đốt nóng, hồ quang điện, rò điện do bất kỳ nguyên nhân nào, kể cả do sét đánh.

+  Thiệt hại do hành động cố ý gây cháy, nổ của người được bảo hiểm; do cố ý vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy và là nguyên nhân trực tiếp gây ra cháy, nổ.

+ Thiệt hại đối với dữ liệu, phần mềm và các chương trình máy tính.

+ Thiệt hại do đốt rừng, bụi cây, đồng cỏ, hoặc đốt cháy với mục đích làm sạch đồng ruộng, đất đai.

Mức phí đền bù bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Số tiền bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tối thiểu là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của các tài sản là đối tượng bảo hiểm cháy nổ tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm.

Mức phí bảo hiểm được quy định như sau:

 • Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ cơ sở hạt nhân) có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm dưới 1.000 tỷ đồng: Mức phí bảo hiểm quy định tại khoản 1 Mục I Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.
 • Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm từ 1.000 tỷ đồng trở lên và cơ sở hạt nhân: Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận mức phí bảo hiểm theo quy định pháp luật và trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận.

Ngoài ra, bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có thể thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm về mở rộng điều kiện bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tăng thêm và mức phí bảo hiểm bổ sung tương ứng.

Nguyên tắc đền bù cháy nổ

Cũng theo Nghị định này, nguyên tắc bồi thường bảo hiểm được quy định như sau:

 • Số tiền bồi thường bảo hiểm đối với tài sản bị thiệt hại không vượt quá số tiền bảo hiểm của tài sản đó, trừ đi mức khấu trừ bảo hiểm.
 • Không có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm đối với những khoản tiền phát sinh, tăng thêm do hành vi gian lận bảo hiểm theo quy định tại Bộ luật hình sự.
 • Giảm trừ tối đa 10% số tiền bồi thường bảo hiểm trong trường hợp cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ không thực hiện đầy đủ, đúng hạn các kiến nghị tại Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy; dẫn đến tăng thiệt hại khi xảy ra cháy, nổ.

Mức phí tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Theo thông tư số 220/2010/TT-BTC thì phí bảo hiểm cháy nổ được tính:

Phí bảo hiểm cháy nổ = số tiền bảo hiểm x tỷ lệ bảo hiểm.

Trong đó:

 • Tỷ lệ phí bảo hiểm là tỷ lệ đã được quy định rõ trong biểu phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc
 • Số tiền bảo hiểm là số tiền chưa tính thuế VAT 10% và số tiền sẽ được xác định theo giá trị trung bình thì phí bảo hiểm cũng được tính trên cơ sở trung bình.

Ngược lại, nếu số tiền bảo hiểm xác định theo giá trị tối đa thì sẽ tính phí bảo hiểm theo quy định sau:

+ Nếu phí bảo hiểm cháy nổ được tính dựa trên cơ sở giá trị tối đa của bên mua bảo hiểm thì khi ký hợp đồng bảo hiểm công ty chỉ được thu 75% số phí bảo hiểm được tính trên cơ sở giá trị tối đa này.

+ Đến cuối thời hạn bảo hiểm thì các công ty bảo hiểm sẽ tính giá trị tài sản tối đa bình quân của cả thời hạn bảo hiểm và phí bảo hiểm cháy nổ dựa trên giá trị tối đa bình quân này.

+ Ngược lại, nếu phí bảo hiểm thấp hơn số phí bảo hiểm mà bên mua đã nộp thì công ty bảo hiểm sẽ có trách nhiệm hoàn trả lại số chênh lệch cho bên mua bảo hiểm. Nhưng số phí bảo hiểm phải nộp không được thấp hơn 2/3 số phí bảo hiểm mà người mua đã nộp

+ Nếu mức phí bảo hiểm tính lại mà nhiều hơn mức phí bảo hiểm đã nộp thì mua bảo hiểm sẽ có trách nhiệm trả cho công ty bảo hiểm số phí bảo hiểm còn thiếu

Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm cháy nổ

Khi sự kiện bảo hiểm xảy ra, cá nhân/tổ chức sẽ được doanh nghiệp bảo hiểm giám định và bồi thường thiệt hại do cháy nổ gây ra một cách nhanh chóng, đầy đủ và chính xác theo quy định của hợp đồng bảo hiểm. Điều này giúp chia sẻ gánh nặng tài chính với chủ tài sản sau biến cố, phần nào giúp họ khôi phục hiện trạng tài sản trong thời gian ngắn hơn.

Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Khi giao kết hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, các cá nhân/tổ chức có quyền:

 • Lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm được phép kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc để mua bảo hiểm.
 • Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm giải thích, cung cấp các thông tin có liên quan đến việc giao kết, thực hiện và chấm dứt hợp đồng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.
 • Thỏa thuận về những nội dung khác của hợp đồng bảo hiểm chỉ cần không trái với các quy định của pháp luật.
 • Được hạch toán chi phí mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc vào giá thành sản phẩm, dịch vụ đối với cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc được tính vào kinh phí do ngân sách nhà nước cấp đối với đơn vị hành chính sự nghiệp.
 • Khởi kiện dân sự đối với doanh nghiệp bảo hiểm nếu doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường không đúng theo quy định của hợp đồng.

Bảo hiểm cháy nổ chung cư

Theo Phụ lục 2 Nghị định 79/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy chữa cháy, nhà chung cư; nhà đa năng, khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ cao từ 05 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5.000 M3 trở lên thuộc Danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ.

Do đó, căn cứ theo khoản 1 điều 4 (nêu trên), toàn bộ các tài sản thuộc sở hữu chung và sở hữu riêng của cư dân trong chung cư sẽ đều phải mua bảo hiểm cháy nổ.

Hiện nay, tỷ lệ phí bảo hiểm cháy nổ được quy định tại Nghị định này là 0,05%/năm đối với chung cư có hệ thống chữa cháy tự động và 0,1%/năm đối với chung cư không có hệ thống chữa cháy tự động.

Hồ sơ bồi thường bảo hiểm cháy nổ

Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, để nhận bồi thường bảo hiểm cháy nổ theo quy định cá nhân/tổ chức cần chuẩn bị và gửi doanh nghiệp bảo hiểm bộ hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm.
 • Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm.
 • Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền.
 • Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại.
 • Bản sao biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tại thời điểm gần nhất thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm.
 • Bản sao văn bản kết luận hoặc thông báo về nguyên nhân vụ cháy, nổ của cơ quan có thẩm quyền hoặc các bằng chứng chứng minh nguyên nhân vụ cháy, nổ.

Có thể nói, tham gia bảo hiểm nói chung, bảo hiểm cháy nổ nói riêng không đơn thuần là trách nhiệm mà có liên quan trực tiếp đến tính mạng, tài sản của con người. Do đó, việc nắm được các quy định và thường xuyên cập Nhật những thông tin về bảo hiểm cháy nổ là điều rất cần thiết. Theo dõi money 24h để biết thêm nhiều thông tin hữu ích nhé!

Lãi suất tiết kiệm

(Từ cao đến thấp)
Tại quầyOnline
Kỳ hạn (tháng)
1
3
6
9
12
(Đơn vị: %/năm)Xem toàn bộ

Lãi suất vay

(Từ thấp đến cao)
Ngân hàng
Lãi suất
Thời gian ưu đãi
(Đơn vị: %)Xem toàn bộ

Tỷ giá ngoại tệ

(Cập nhật mới nhất ngày 20/10/2021)

Ngoại tệ
ngoại tệ
Tỷ giá mua
Tỷ giá bán
Tiền mặt
Chuyển khoản
(Đơn vị: VNĐ)Nguồn: Vietcombank

xosovietlott.net

Power 6/55

Mỗi 18h thứ 3,5,7

3.368.671.450 VNĐ

Mega 6/45

Mỗi 18h thứ 4,6 và chủ nhật

13.176.319.000 VNĐ

Max 3D

Mỗi 18h thứ 2,4,6

1.000.000.000 VNĐ

Max 4D

Mỗi 18h thứ 3,5,7

15.000.000 VNĐ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Loading...