Develop by: TopOnSeek Website: https://www.toponseek.com Cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần theo quy định mới nhất 2021 | Money24h
logo-header
logo-header

Trang chủBảo hiểmCách tính bảo hiểm xã hội 1 lần cập nhật 2021

Cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần cập nhật 2021

author-image

Published 18/05/2021

By My Tien

image-cover
icon-share-facebook
icon-share-twitter
icon-share-reddit
icon-share-linkedin
icon-share-pinterest

Khi tham gia bảo hiểm xã hội, có khi nào bạn thắc mắc mức hưởng bảo hiểm của mình có phù hợp hay chưa, làm sao để kiểm tra xem liệu có sai sót gì không? Nắm rõ cách tính bảo hiểm xã hội mới nhất 2021, bạn có thể kiểm tra được tính chính xác của nó đấy. công thức tính bảo hiểm xã hội 1 lần như thế nào? Bảo hiểm xã hội 3 năm được bao nhiêu tiền? Xem ngay cách tính BHXH 2021 qua bài viết sau từ Money24h.

Bảo hiểm xã hội là gì
Phần mềm bảo hiểm xã hội
Đăng ký bảo hiểm xã hội Online

Điều kiện để được nhận bảo hiểm xã hội 2021

Điều kiện để được nhận bảo hiểm xã hội 2021
Điều kiện để được nhận bảo hiểm xã hội 2021

Cách tính bảo hiểm xã hội, theo quy định tại khoản 1, điều 60 của luật bảo hiểm xã hội 2014 và khoản 1 điều 1 Nghị quyết 95/2013/QH13 thì điều kiện để người lao động được hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) 01 lần bao gồm các trường hợp sau đây:

 • Đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH

Trong đó, tuổi nghỉ hưu của người lao động năm là:

+ Nam - đủ 60 tuổi 03 tháng; nữ - đủ 55 tuổi 04 tháng.

+ Đủ 55 tuổi 03 tháng - 60 tuổi 03 tháng đối với nam, đủ 50 tuổi 04 tháng - 55 tuổi 04 tháng đối với nữ và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0.7 trở lên;

+ Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp ở bất kì độ tuổi.

 • Lao động nữ hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn đủ 55 tuổi 04 tháng mà khi nghỉ việc chưa đủ 15 năm đóng BHXH và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện.
 • Người ra nước ngoài để định cư.
 • Người mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như: ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.
 • Công an, bộ đội khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.
 • Người sau 01 năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH.

Trong những trường hợp trên, nếu có yêu cầu, người lao động tham gia BHXH bắt buộc sẽ được giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội 1 lần với cách tính bảo hiểm xã hội.

Cách tính mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần 2021

Cách tính mức hưởng bảo hiểm xã hội cùng cách tính bảo hiểm xã hội dựa vào mức bình quân tiền lương (Mbqtl) tháng đóng BHXH căn cứ theo điều 19 Thông tư 59/2015/TT của Bộ Lao động Thương binh xã hội.

Do đó, để tính mức hưởng bảo hiểm xã hội, trước tiên ta cần biết cách tính bảo hiểm xã hội với mức đóng như thế nào.

Các quy định về cách tính bảo hiểm xã hội mới nhất 2021 dựa vào mức bình quân tiền lương (mbqtl) tháng đóng BHXH
Cách tính mức hưởng bảo hiểm xã hội dựa vào mức bình quân tiền lương (mbqtl) tháng đóng BHXH

Căn cứ theo khoản 2 Điều 5 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động.

Theo khoản 2 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định tiền lương tháng đóng bảo hiểm bắt buộc gồm: Mức lương; Phụ cấp; Các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động để áp dụng cách tính bảo hiểm xã hội.

Mức lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối thiểu của năm 2021

Khoản 2 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 quy định mức lương tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động như sau:

 • Đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường thì mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.
 • Đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng;
 • Đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Theo quy định của pháp luật hiện nay, mức lương tối thiểu vùng 2021 vẫn giữ nguyên so với 2020 là: Vùng 1 giữ nguyên 4.420.000 đồng/tháng; vùng 2 là  3.920.000 đồng/tháng; vùng 3 là 3.430.000 đồng/tháng; vùng 4 là 3.070.000 đồng/tháng.

Như vậy, mức lương tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc dự kiến năm 2021 như sau (đơn vị: đồng/tháng)

Vùng Người làm việc trong điều kiện bình thường Người đã học qua nghề, đào tạo nghề Người làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm Người làm việc trong điều kiện đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
Công việc giản đơn Công việc yêu cầu đã qua học nghề, đào tạo nghề Công việc giản đơn Công việc yêu cầu đã qua học nghề, đào tạo nghề
Vùng I 4.420.000 4.279.400 4.641.000 4.965.870 4.729.400 5.060.458
Vùng II 3.920.000 4.194.400 4.116.000 4.404.120 4.194.400 4.488.008
Vùng III 3.430.000 3.670.100 3.601.500 3.853.605 3.670.100 3.927.007
Vùng IV 3.070.000 3.284.900 3.223.500 3.449.145 3.284.900 3.514.843

Mức lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối đa của năm 2021

Mức lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối đa theo quy định khoản 3 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 sẽ là 20 tháng lương cơ sở.

Hiện nay, mức lương cơ sở của năm 2021 vẫn giữ nguyên là 1,49 triệu đồng/tháng căn cứ theo Nghị định 128/2020/QH14.

Hằng năm người lao động được:

 • 1,5 tháng bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014;
 • 2 tháng bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;
 • 22% các mức tiền lương tháng đã đóng BHXH, tối đa 02 tháng bình quân tiền lương tháng đóng BHXH nếu đóng chưa đủ 01 năm.

Lưu ý: Mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, trừ trường hợp người lao động mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng.

Cách tính mức hưởng bảo hiểm xã hội

Mức hưởng = (1,5 x Mbqtl x thời gian tham gia BHXH trước năm 2014) + (2 x Mbqtl x thời gian tham gia BHXH từ năm 2014)

Trong đó:

Thời gian tham gia BHXH

 • Thời gian tham gia BHXH có tháng lẻ thì từ 1 đến 6 tháng sẽ được tính là ½ năm và từ 7 đến 11 tháng sẽ được tính tròn 1 năm, cách tính này được áp dụng từ năm 2014 trở đi.
 • Trước năm 2014, nếu thời gian tham gia BHXH có tháng lẻ thì những tháng lẻ này sẽ được chuyển sang giai đoạn đóng BHXH từ năm 2014 trở đi.

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Mbqtl = (Số tháng đóng BHXH x Mức đóng BHXH x Mức điều chỉnh hàng năm) / Tổng số tháng đóng BHXH

Hệ số tính trượt giá BHXH năm 2021

Năm Trước 1995 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Mức điều chỉnh 5,01 4,25 4,02 3,89 3,61 3,46 3,52 3,53 3,40 3,29 3,06 2,82 2,62 2,42
Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Mức điều chỉnh 1,97 1,84 1,69 1,42 1,30 1,22 1,18 1,17 1,14 1,10 1,06 1,03 1 1

Ví dụ về cách tính bảo hiểm xã hội

Ví dụ 1:

Anh C 30 tuổi có thời gian tham gia BHXH bắt đầu từ tháng 10/2015 đến cuối tháng 06/2020, với mức lương đóng BHXH cụ thể như sau:

 • Từ tháng 10/2015 - 12/2019: Mức lương 8,000,000 đồng/tháng.
 • Từ tháng 01/2020 - 06/2020: Mức lương 10,000,000 đồng/tháng.

Anh C có thời gian tham gia BHXH là 4 năm 9 tháng, chưa đủ tuổi lần điều kiện cần thiết (thời gian tham gia BHXH ít nhất phải đủ 20 năm) để hưởng độ hưởng lương hưu. Và anh C cũng đang có ý định lãnh chế độ BHXH 1 lần nên thời gian đủ điều kiện để có thể nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp BHXH 1 lần sẽ bắt đầu từ 06/2021.

Cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần của anh C như sau:

 • Thời gian tham gia BHXH của anh C có tháng lẻ và kể từ năm 2014 trở là 9 tháng nên sẽ tính tròn thành 1 năm. Vậy tổng thời gian tham gia BHXH của anh C sẽ là 5 năm.
 • Mbqlt = {(3 x 8,000,000 x 1.13) + (12 x 8,000,000 x 1.1) + (12 x 8,000,000 x 1.06) + (12 x 8,000,000 x 1.03) + (12 x 8,000,000 x 1) + (6 x 10,000,000  x 1)} : 57 = 8,585,263 đồng/ tháng.
 • Mức hưởng trợ cấp BHXH 1 lần = 2 x 8,585,263 x 5 = 85,852,630 đồng.

Ví dụ 2:

Anh D 30 tuổi có thời gian tham gia BHXH bắt đầu từ tháng 01/2013 đến cuối tháng 06/2015, với mức lương đóng BHXH cụ thể như sau:

 • Từ tháng 01/2013 – 12/2013: Mức lương 8,000,000 đồng/tháng.
 • Từ tháng 01/2014 - 06/2015: Mức lương 10,000,000 đồng/tháng.

Anh D có thời gian tham gia BHXH là 2 năm 6 tháng và có ý định lãnh chế độ BHXH 1 lần vào năm 2021, như vậy anh D đã thỏa điều kiện hưởng chế độ BHXH 1 lần.

Cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần của anh D như sau:

 • Thời gian tham gia BHXH của anh C có tháng lẻ và kể từ năm 2014 trở đi là 6 tháng nên sẽ tính thành ½ năm. Vậy tổng thời gian tham gia BHXH của anh C sẽ là 2.5 năm.
 • Mbqlt = {(12 x 8,000,000 x 1.18) + (12 x 8,000,000 x 1.14) + (6 x 10,000,000 x 1.13)} : 30 = 9,684,000 đồng/ tháng.
 • Mức hưởng trợ cấp BHXH 1 lần = (1.5 x 9,684,000 x 1) + (2 x 9,684,000 x 1.5)  = 43,578,000 đồng.

Cách tính mức đóng bảo hiểm xã hội 2021

Cũng như các loại bảo hiểm khác, để được hưởng bảo hiểm theo quy định thì người tham gia phải có nghĩa vụ đóng bảo hiểm theo quy định. Cách tính mức đóng bảo hiểm xã hội 2021 như sau:

Cách tính bảo hiểm xã hội đối với lao động Việt Nam

- trường hợp doanh nghiệp (DN) không gửi văn bản đề nghị hoặc đã hết thời gian được đóng với mức thấp hơn:

Người sử dụng lao động Người lao động
BHXH BHTN BHYT BHXH BHTN BHYT
Hưu trí - tử tuất Ốm đau - thai sản TNLĐ - BNN Hưu trí - tử tuất Ốm đau - thai sản TNLĐ - BNN
14% 3% 0.5% 1% 3% 8% - - 1% 1.5%
21.5% 10.5%
Tổng cộng 32%

- trường hợp DN gửi văn bản đề nghị được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn và có quyết định chấp thuận của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (theo điểm b khoản 1 Điều 4, Điều 5 Nghị định 58/2020/NĐ-CP):

Người sử dụng lao động Người lao động
BHXH BHTN BHYT BHXH BHTN BHYT
Hưu trí - tử tuất Ốm đau - thai sản TNLĐ - BNN Hưu trí - tử tuất Ốm đau - thai sản TNLĐ - BNN
14% 3% 0.3% 1% 3% 8% - - 1% 1.5%
21.3% 10.5%
Tổng cộng 31.8%

Cách tính bảo hiểm xã hội đối với lao động nước ngoài

- trường hợp DN không gửi văn bản đề nghị hoặc đã hết thời gian được đóng với mức thấp hơn:

Người sử dụng lao động Người lao động
BHXH BHTN BHYT BHXH BHTN BHYT
Hưu trí - tử tuất Ốm đau - thai sản TNLĐ - BNN Hưu trí - tử tuất Ốm đau - thai sản TNLĐ - BNN
- 3% 0.5% - 3% - - - - 1.5%
6.5% 1.5%
Tổng cộng 8%

- trường hợp DN gửi văn bản đề nghị được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn và có quyết định chấp thuận của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội:

Người sử dụng lao động Người lao động
BHXH BHTN BHYT BHXH BHTN BHYT
Hưu trí - tử tuất Ốm đau - thai sản TNLĐ - BNN Hưu trí - tử tuất Ốm đau - thai sản TNLĐ - BNN
- 3% 0.3% - 3% - - - - 1.5%
6.3% 1.5%
Tổng cộng 7.8%

Lưu ý: Mức đóng với lao động nước ngoài như trên áp dụng đến hết năm 2021, căn cứ theo Điều 12, Điều 13 Nghị định 143/2018/NĐ-CP.

Cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần online

Bước 1: Bước đầu tiên của cách tính BHXH 2021 online là truy cập https://luatvietnam.vn/tinh-bao-hiem-xa-hoi-1-lan.html

Bước 2: Nhập giai đoạn đóng BHXH vào bảng sau:

Bảng cách tính BHXH 1 lần 2021 online
Bảng cách tính BHXH 1 lần 2021 online

Bước 3: Nhập Mức lương đóng BHXH

Bước 4: Click "Tính BHXH"

Cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần bằng app tính bảo hiểm xã hội VssID

Ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số” hiện được cung cấp trên hai kho ứng dụng App Store - hệ điều hành IOS và Google Play - hệ điều hành Android. Một trong các tính năng của App tính bảo hiểm xã hội này là Hỗ trợ tư vấn trực tuyến 24/7 (Tổng đài hỗ trợ 1900.9068, E-mail, câu hỏi thường gặp) để kịp thời giải đáp, tư vấn, hỗ trợ các câu hỏi, băn khoăn, thắc mắc về BHXH, BHYT, BHTN cho người dân. Cách tính BHXH 2021 với app tính bảo hiểm xã hội VssID quá tiện lợi phải không nào, xem ngay cách sử dụng app dưới đây.

Bước 1: Tải ứng dụng VssID theo cho Android (Google Play) và iOS (App Store)

Tải ứng dụng/ app tính bảo hiểm xã hội VssID để tính bảo hiểm xã hội 1 lần
Tải ứng dụng VssID để tính bảo hiểm xã hội 1 lần (Nguồn: Internet)

Bước 2: Bạn tiến hành đăng ký tài khoản (sau đó đăng nhập vào ứng dụng) hoặc đăng nhập vào ứng dụng (nếu đã có tài khoản). Ở giao diện màn hình "QUẢN LÝ CÁ NHÂN", bạn chọn mục thứ 3 "THÔNG TIN HƯỞNG".

Đăng nhập vào app tính bảo hiểm xã hội VssID
Đăng nhập vào ứng dụng VssID (Nguồn: Internet)

Bước 3: Tại mục "Một lần" ở bên trái màn hình, bạn sẽ xem được thông tin hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần của bản thân. Bên cạnh đó, bạn có thể xem lại quá trình tham gia BHXH bằng cách chọn Quá trình tham gia > BHXH.

Tra cứu cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần bằng app tính bảo hiểm xã hội VssID
Tra cứu cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần bằng app VssID (Nguồn: Internet)

Trên đây là những hướng dẫn thông tin cần thiết về cách tính bảo hiểm xã hội 2021 cùng những lưu ý cho người lao động khi tham gia bảo hiểm này. Ngoài ra, bạn cũng nên tham khảo các nguồn luật, cập Nhật những thông tin mới nhất về bảo hiểm xã hội để đảm bảo quyền lợi của bản thân và gia đình.

Lãi suất tiết kiệm

(Từ cao đến thấp)
Tại quầyOnline
Kỳ hạn (tháng)
1
3
6
9
12
(Đơn vị: %/năm)Xem toàn bộ

Lãi suất vay

(Từ thấp đến cao)
Ngân hàng
Lãi suất
Thời gian ưu đãi
(Đơn vị: %)Xem toàn bộ

Tỷ giá ngoại tệ

(Cập nhật mới nhất ngày 20/10/2021)

Ngoại tệ
ngoại tệ
Tỷ giá mua
Tỷ giá bán
Tiền mặt
Chuyển khoản
(Đơn vị: VNĐ)Nguồn: Vietcombank

xosovietlott.net

Power 6/55

Mỗi 18h thứ 3,5,7

3.368.671.450 VNĐ

Mega 6/45

Mỗi 18h thứ 4,6 và chủ nhật

13.176.319.000 VNĐ

Max 3D

Mỗi 18h thứ 2,4,6

1.000.000.000 VNĐ

Max 4D

Mỗi 18h thứ 3,5,7

15.000.000 VNĐ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Loading...